Medlemskab

Bogholderforeningen er for dig, der gerne vil være en del af et stærkt netværk indenfor regnskab og økonomi.

Hvem kan blive medlem?

For at kunne søge om medlemskab skal du:

  • Drive selvstændig virksomhed inden for bogføring og regnskab med branchekoderne 69.20.00 eller 82.11.00.
  • Erklære dig indforstået med at overholde Bogholderforeningen´s vedtægter og etiske regler.

Du vil få adgang til en lang række fordele, der kan være med til at styrke din forretning, heriblandt:

Professionel ansvarsforsikring

Gode sparringsmuligheder

Pensionsordning

Lukket FB-gruppe

Sociale arrangementer

Mere om fordelene

Forsikringspakke

Bogholderforeningen har lavet aftale med Willis om en attraktiv forsikringspakke der henvender sig til dig som medlem.

Ansvarsforsikring – obligatorisk

Medlemmer skal være dækket af enten Bogholderforeningens Professionelle Ansvarsforsikring eller en forsikring med lignende dækning. 

Bogholderforeningens forsikring koster pt. 2.950,- kr. årligt, for virksomheder med op til 2 personer. Prisen for personer derudover er 790 kr. årligt. Forsikringen betales i januar måned.

Arbejdsskadeforsikring – frivillig

Arbejdsskadeforsikring for selvstændige pt. kr. 1.350,- kr. årlig

Kollektiv ulykkesforsikring – frivillig

Heltids ulykkesforsikring pt. kr. 1.920,- årlig

Pensionsordning – frivillig

Bogholderiforeningen har indgået en pensionsaftale med Care-4.

Medlemmer der ønsker en pensionsaftale kan indenfor 3 mdr. efter indmeldelsen tiltræde en aftale på fordelagtige vilkår.

Medlemstyper og kontingent

Det årlige kontingent er angivet nedenfor

Medlemstype
Kontingent
Aktive medlemmer

1.750,- kr.

Passive medlemmer

250,- kr

Kontingent for aktive medlemmer. Er der flere ejere i en virksomhed, så vil hver ejer, skulle være medlem af Bogholderforeningen, og betale et kontingent.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. + moms ved tilmelding. Det refunderes ikke, hvis ansøgeren ikke optages eller hvis medlemskabet fortrydes.

Vi har to medlemstyper, aktive medlemmer og passive medlemmer. Hvis du søger om medlemskab, bliver du automatisk aktivt medlem.

Det er således kun eksisterende medlemmer, der kan ændre deres medlemskab til at være passivt. Et passivt medlemskab kan fx. være en mulighed ved langtidssygdom, eller hvis du er gået på efterløn eller pension.

 

Som aktiv medlem har du adgang til alt, mens passive medlemmer har begrænsninger. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen, og der er heller ikke krav om en ansvarsforsikring.

Kontingentet betales forud for et kalenderår i januar måned. Ved indmeldelse beregnes kontingent for et aktivt medlem forholdsmæssigt frem til 31. december. Passivt medlemskab betales med gældende sats jf. ovenfor uanset indmeldingstidspunkt.

freelance bogholdere header

Sådan tilmelder du dig

Det er simpelt at blive medlem af Bogholderforeningen og drage nytte af alle fordelene som aktivt medlem.

  1. Indtast personlige oplysninger
  2. Indtast virksomhedsoplysninger
  3. Vælg mellem aktivt eller passivt medlemskab

Vores rabataftaler

Her kan du se hvilke virksomheder vi samarbejder med og hvad hver enkelt rabataftale bringer til bordet

Lexoforms

Styring af GDPR

Danastar 

Krypteret mail (Rmail) og digitale underskrifter (Rsign)

Penneo

Digitale underskrifter til dine dokumenter

Digital Revisor

Værktøj til udarbejdese og indsendelse af årsrapport og selvangivelse

Regnskabsfabrikanten

Kurser og hotline

Creditro

Styring af hvidvaskreglerne

Advokaternes inkassoservice

Assistance med inkasso

Hvis du er interesseret i vores rabataftaler, så kan du kontakt os her